Kérem, hívjanak fel!

Töltse ki a lenti mezőket, munkatársuk felhívja, és minden kötelezettség nélkül válaszol kérdéseire!

Egészségbiztosítások, életbiztosítások, nyugdíjbiztosítások továbbtanulási biztosítások, hitelfedezeti biztosítások


Az emberi élettel óhatatlanul együtt járnak olyan kiadások, melyeket

- valakinek
- valamikor
- valahogyan

ki kell fizetnie.

Ez a "valaki" általában az ember saját maga lesz.
 

Akár felkészült rá, akár nem...

Vannak olyan kiadások, melyek szinte biztosan jelentkeznek minden ember életében:

  • gyermek továbbtanulásához szükséges összeg
  • lakás vagy ház vásárlásának összege
  • komolyabb gyógykezeléssel összefüggő kiadások
  • méltó nyugdíjas életvitelhez szükséges összeg
  • váratlan haláleset miatt a családnak szükséges összeg
  • temetési költségek és örökösödési adó


A kérdés az, hogy ki és hogyan fogja kifizetni ezeket a kiadásokat?


Ez a honlap nem Önnek szól, ha...

...Ön úgy gondolja, hogy a gyerek menjen el dolgozni, ha fizetős egyetemre akar menni, megfelelőnek találja az állami egészségügyi ellátást, elégnek tartja az állami nyugdíjat, nem akar pénzt hagyni a családjára egy váratlan haláleset utáni talpra álláshoz, és bízik abban, hogy valaki úgyis kifizeti a temetési költségeket...

Ha viszont Ön úgy gondolja, hogy érdemes ezekre kiadásokra felkészülni, pénzügyi és biztosítási fedezetet teremteni, akkor bátran olvasson tovább, igyekszünk megfelelő módszereket mutatni ezekre.

Az életben óhatatlanul felmerülő kiadások egy része tervezhető, így a szükséges összeg különböző megtakarítási konstrukciókban apránként összegyűjthető.

A kiadások másik része nem tervezhető, ezeknél biztosításokkal lehet előteremteni a szükséges összeget, mely így éppen akkor fog rendelkezésre állni, amikor szükség lesz rá.

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy egy átlagos életút során melyik életszakaszban milyen megtakarítási, életbiztosítási és egészségbiztosítási igények jelentkeznek.
 

Megtakarítási célok

Az ábrán néhány jellemző pénzügyi célt tüntettük fel, melyek komolyabb nagyságrendűek és egy átlagos életút során jelentkeznek. Jellemzőjük, hogy a kiadás felmerülésének pillanatában általában nem áll rendelkezésre a szükséges teljes összeg. A grafikon nyilván nem teljes, egy gyermek születése, egy újabb autó vásárlás, egy házfelújítás, stb. szintén komoly kiadást jelenthet.

életbiztosítási-megtakarítási célok az egyes életszakaszokban

Az adott célra szükséges  összeg előteremtésére két módszer lehetséges:

  • Előzetes megtakarítási időszak: ha egy jövőbeli kiadás előre tervezhető időpontban merül fel, valamilyen megtakarítási konstrukcióval a megelőző évek alatt össze lehet gyűjteni a szükséges összeget. Az ábrán a gyermek taníttatásához szükséges összegnél látható erre példa, ahol 12 éves megtakarítási periódusban gyűlik össze a taníttatás teljes költsége.
     
  • Hitel: ami lényegében egy sokéves utólagos megtakarítási időszak. Ennek hátránya, hogy a kamat megfizetésével ez a módszer többe kerül, mint az előzetes megtakarítás. (Nyilván más jelentős különbség is van a két módszer között, amire most nem térünk ki.)


Ahogy az ábrából is látható,  fiatal életkorban elsősorban a rövidebb távú pénzügyi célok jellemzőek: autóvásárlás finanszírozása, hosszabb külföldi utazáshoz vagy munkavállaláshoz szükséges összeg, külföldi továbbképzéshez szükséges pénzügyi fedezet, stb.

Később a házassággal és a gyermek születésével átalakulnak a pénzügyi prioritások, jellemzően nagyobb hangsúlyt kap a közép- és hosszú távú pénzügyi tartalék képzés. Ennek egyik fontos eleme a gyermek taníttatásához szükséges anyagi fedezet megteremtése. A tandíj kalkulátor szülőknek pontban a 2014. szeptemberben indult felsőoktatási képzések tandíjainak nagyságrendjét mutatjuk be, mely alapján látható, hogy milyen ez milyen nagyságrendű megtakarítási igényt jelent. A tandíj tőke megteremtése pontban megismerheti azokat a konstrukciókat, melyekkel a megtakarítási és életbiztosítási cél egyszerre érhető el.

Szintén jelentős pénzügyi cél a család nagyságának megfelelő lakás vagy ház megteremtése, amihez a hitel mellett jellemzően egy előzetes megtakarítási időszak szükséges. Erre is sok módszer létezik, például ilyenek a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások, lakástakarékpénztári szerződések, befektetési konstrukciók, stb.

Az ábrából látható, hogy a legnagyobb kiadást a nyugdíj kiegészítéshez szükséges összeg jelenti. A fejlett országokban természetes, hogy egy pályakezdő fiatal már az első havi jövedelmeiből megindít egy több évtizedre szóló nyugdíjcélú megtakarítást. A demográfiai adatokat ismerve Magyarországon is minél hamarabb célszerű megindítani egy nyugdíj kiegészítési programot, mely a jövedelem függvényében először kisebb havi összeget jelent, de később az erre fordított megtakarítási rész növelhető.


Életbiztosítási szükségletek

Felelős családfenntartóként érdemes felkészülni arra, hogy egy súlyos vagy tragikus baleset vagy betegség után is meglegyen a család további életének anyagi fedezete. Az emberek egy része nem szívesen foglalkozik ezekkel a gondolatokkal, ugyanakkor nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy ez bekövetkezhet. A KSH országos adatai alapján készítettük el a várható élettartam kalkulátort, ahol a statisztikai átlagok alapján láthatóak a várható élettartamok.

Különböző élethelyzetekre adnak védelmet a családvédelmi megoldások, melyek a családfenntartó vagy családfenntartók halála esetén magas életbiztosítási összeget fizetnek ki a kedvezményezettnek.

Az ábrán azokat az átlagos élethelyzeteket mutatjuk be, amikor szükséges növelni vagy csökkenteni az életbiztosítási összeget.

életbiztosítás javasolt összege az egyes életszakaszokban

Az egyedülálló, gyermektelen fiatalnak még nincs nagy eltartói felelőssége, így csak egy alapvető életbiztosítási összeget érdemes figyelembe venni, kiegészítve egy esetleges balesetből vagy komoly betegségből fakadó jövedelem kiesés fedezetével.

A házasság, gyermek születés, az első önálló otthon megteremtése miatti hitel alapvetően megváltoztatja az életbiztosítási prioritásokat is. A klasszikus kockázati életbiztosítások mellett jó megoldást jelentenek a gyermek taníttatási biztosításokat, melyeknél az egyik szolgáltatás az, hogy a biztosított halála esetén is kifizetik a gyermek 18 éves korától a taníttatatáshoz szükséges összeget - természetesen úgy, hogy tovább már nem kell fizetni a biztosítási díjat.

Amennyiben a családi otthon megteremtéséhez vagy új ingatlan vásárlásához hitel felvétele is  szükséges, érdemes hitelfedezeti életbiztosítási szolgáltatással kiegészíteni a pénzügyi védelmet. Ennél a típusnál a szolgáltatás lényege, hogy ha a hitelt felvevő meghal, és ezért nem lehetséges a hitel további törlesztése, a biztosító a hitelfedezeti biztosítás összegét kifizeti a hitelintézetnek. Ezáltal a családot vagy adóstársat nem terheli a hitel további fizetése, és a lakás vagy ház tehermentes lesz.

Az ábrából is látható alapelv, hogy az életbiztosítási összegnek követnie kell azt, hogy kik és milyen mértékben függnek a biztosított jövedelemteremtő képességétől. Ha egy gyermek felnő és gazdaságilag önállóvá válik, csökkenteni lehet a szülő életbiztosítási összegét, hiszen kisebb már az anyagi felelősség. Ugyanígy egy hitel visszafizetésekor is csökkenteni lehet a hitelfedezeti életbiztosítás összegét.

Idősebb korban érdemes olyan biztosítási konstrukciót választani, mely az életút végső kiadásira nyújt fedezetet. A temetkezési költségek, örökösödési adó összege olyan kiadások, melyeket életbiztosításból érdemes előteremteni, akkor, amikor a hátramaradó családnak és az örökösöknek szükséges lesz rá.
 

Egészségbiztosítási igények

Az egészség megőrzésének három alapvető eleme van: megelőzés (életmód, táplálkozás, stb.); a betegségek korai felismerése (szűrővizsgálatok, szakorvosi vizsgálatok, diagnosztika, második orvosi szakvélemények, stb.); hatékony gyógyítás (szakorvosi kezelések, belföldi kórházi kezelések és műtétek, nemzetközileg elismert külföldi kórházi kezelések és beavatkozások, stb.).

Egy átlagos egészségügyi hátterű ember egészségbiztosítási igényeit ábrázoltuk, mely az életkor előre haladásával egyre összetettebb.

egészségbiztosítás igények az egyes életszakaszokban

Fiatalkorban még nem jelentős a megbetegedési kockázat, így az alapvető szolgáltatásokat érdemes választani: az éves szűréseket és szükség esetén szakorvosi szolgáltatásokat.

Az életkorral és a családi felelősség növekedésével együtt jár az egészségügyi kockázatok növekedése is. A szűréseken, szakorvosi vizsgálatokon túl érdemes a komolyabb betegségekre vonatkozó kórházi kezelést is tartalmazó egészségbiztosítási csomagot választani.

Az ilyen egészségbiztosítások egyik változata pénzbeli szolgáltatást nyújt, ekkor a biztosított a megkapott pénzből saját maga finanszírozza a szükséges orvosi vizsgálatokat és kezeléseket. A másik változat egészségügyi szolgáltatást nyújt: a biztosított egy általa választott kórházban igénybe veszi az adott kezelést vagy műtétek, amit a biztosító kifizet a kórháznak.

A 35-40 éves kor utáni életszakaszban megnő a súlyosabb betegség esélye. Egy komoly betegségből való sikeres felgyógyulás sokszor több tízmilliós kiadást jelent, amire nincs keret a családi költségvetésben.  Erre teremtenek fedezetet a külföldi kórházi kezelést nyújtó egészségbiztosítások, ahol a világ legjobb kórházainak nemzetközileg elismert orvos-specialistái foglalkoznak az adott betegséggel.

Ezek az egészségbiztosítási csomagok kiterjeszthetőek az egész családra, így a gyermekek esetleges megbetegedése esetén is azonnal rendelkezésre áll a gyógyításhoz vagy a pénzügyi fedezet, vagy a magas szintű speciális egészségügyi szolgáltató.